1. Jakie dokumenty są wymagane, aby dokonać wynajmu auta?

  Wystarczy przedstawienie ważnego prawa jazdy oraz drugiego dokumentu tożsamości.

 2. Czy podstawiacie auto na lotnisko?

  Podstawiamy auta do dowolnego miejsca w Warszawie lub zapraszamy do odbioru w naszej siedzibie.

 3. Jaki jest koszt podstawienia auta?

  W obrębie Warszawy podstawienie auta jest darmowe.

 4. Czy istnieje limit kilometrów?

  Limit kilometrów istnieje, ale jest ustalany indywidualnie dla każdego wynajmu auta. Zależy on od wielu czynników, między innymi od długości wynajmu samochodu.

 5. Czy można wyjechać poza granice Polski?

  Tak, jednak taką ewentualność należy wcześniej zgłosić.

 6. Co w przypadku kolizji auta?

  Najemca ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości udziału własnego z racji kolizji. Istnieje mozliwość dostarczenia auta zastępczego.

 7. Czy auto może prowadzić inna osoba niż wynajmujący?

  Tak, jednak należy wcześniej o tym poinformować i przedstawić prawo jazdy oraz dokument tożsamości dodatkowego kierowcy.

 8. Jakie koszty dodatkowe mogą spotkać Najemcę?

  Za szkody w pojeździe które nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczyciel w tym m.in. (za wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Najemca upoważnia tym samym Wynajmującego do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytułu. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty opłat parkingowych, mandatów i ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź innych opłat wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.